Dutch Russian Slovak
Linky | Kontakt | Site map | Obchodné podmienky

Preklady do ruského jazyka

Ponúkame Vám bezchybné preklady textov zo slovenského do ruského jazyka ako aj korekcie rusko jazyčných textov. Kvalita a bezchybnosť prekladov je zaručená skúseným prekladateľom, ktorého materinským jazykom je ruský jazyk.

Cenník služieb
Preklad textov zo slovenského do ruského jazyka
10 EUR/normostrana
Preklad textov z ruského do slovenského jazyka
10 EUR/normostrana
Kontrola a korektúra prekladu v ruskom jazyku
5 EUR/normostrana
Výučba a doučovanie ruského jazyka individuálne
5 EUR/osoba/vyuč. hod. (45 min.)
Výučba a doučovanie ruského jazyka pre skupiny
cena dohodou
Sprievodcovské služby v ruskom jazykucena dohodou

Výpočet ceny za preklad

Cena za preklad sa počíta podľa počtu normostrán (NS).
1 NS sa rovná: 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier alebo 1800 znakov vrátane mezdier.

Výpočet ceny v programe MS Word:
V MS Word sa počet NS vypočíta cez horný panel nástrojov:
Nástroje –> Počet slov –> Znakov (vrátane medzier). Celkový počet znakov vrátane medzier sa delí číslom 1800. Výsledkom bude počet NS.
Príklad: ak váš text obsahuje 6300 znakov, veľkosť prekladu bude 6300/1800 = 3,5 NS.

Minimálna suma za preklad je cena 1 normostrany.

Poznámka: V cene výučby a doučovania ruského jazyka nie sú zahrnuté cestovné náklady do miesta výkonu práce a späť.