Kúpeľný ostrov, Piešťany

SLK Piešťany

Základom kúpeľnej liečby v Piešťanoch je komplexný účinok fyzikálnych a chemických činiteľov termálnej vody a sírneho bahna. Pramene a indikácie kúpeľov Piešťany Teplota Piešťanskej termálnej vody je pri prameni 67 – 69 °C. Je to stredne mineralizovaná, síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-sodná, sulfánová, horúca, hypotonická voda. Piešťanské sírne bahno patrí medzi najkvalitnejšie peloidy na svete. Jeho základnú substanciu […]