1. Spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o., so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 703 516, DIČ: 2022274485, zapísaná v Obchodnom registri SR, Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19001/N, je prevádzkovateľom webovej stránky www.amazing-slovakia.sk.

Spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) na tejto webovej stránke používa súbory cookies na účely merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

2. Zber údajov uvedených v odstavci 1. je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 odst. f) ZoOÚ 18/2018 Z.z.

3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača.

4. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

5. Cookies sú ukladané najviac po dobu 2 rokov (platí pre cookies za účelom merania návštevnosti webových stránok).

6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom.

7. Osobné údaje zo súborov cookies však môže spracovávať aj:

Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Poskytovateľ služby Yandex, prevádzkovanej spoločnosťou Yandex Europe AG, sídlom Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Switzerland.

Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.