Obraz Panny Márie Čenstochovskej

Obraz Panny Márie Čenstochovskej

Podľa archívnych dokumentov, autorom obrazu Panny Márie Čenstochovskej je sv. Lukáš Evanjelista, ktorý na žiadosť veriacich namaľoval podobizeň Márie s Dieťaťom na doske stola v dome sv. Rodiny v Nazarete, pri ktorom Panna Mária sedávala. Obraz bol neskôr prenesený z Jeruzalema do Konštantínopolu a odtiaľ sa dostal ako dar, od byzanstského cisára Konštantína, k ruskému […]