Podľa archívnych dokumentov, autorom obrazu Panny Márie Čenstochovskej je sv. Lukáš Evanjelista, ktorý na žiadosť veriacich namaľoval podobizeň Márie s Dieťaťom na doske stola v dome sv. Rodiny v Nazarete, pri ktorom Panna Mária sedávala.

Obraz bol neskôr prenesený z Jeruzalema do Konštantínopolu a odtiaľ sa dostal ako dar, od byzanstského cisára Konštantína, k ruskému kniežaťu Levovi. Počas bojov, ktoré viedol Kazimír Veľký s Ľudovítom Uhorským na Rusi, bol obraz ukrytý na hrade pri meste Belz v Haliči. V roku 1382 ho tam našiel knieža Vladislav II. Opoľský. Vďaka Máriiným príhovorom dostal knieža mnoho milostí a preto sa rozhodol priviezť previezť tento obraz do Česnstochovej.

Súčasný obraz Čenstochovskej Madony je vernou kópiou toho pôvodného, ktorý bol r. 1430 zničený lupičmi, a ktorí vtedy zasiahli Pannu Máriu niekoľkými ranami šabľou.Po zničení obrazu v r. 1430 bola zhotovená jeho verná kópia. Aby sa čo najvernejšie zachoval pôvodný originál, obraz bol dokonca maľovaný na pôvodnú dosku.

Obraz bol maľovaný enkaustickou metódou, používanou starými kresťanskými a byzantskými majstrami. K zmenám došlo len u ozdôb Máriinho ošatenia – nové ľalie na Máriinom plášti až príliš pripomínajú erb uhorského kráľa Ľudovíta z Anjou. Dieťa Ježiš navyše pravdepodobne dostalo do rúk knihu.

Z pôvodnej ikony boli na novom obraze zachované aj stopy násilia z r. 1430 – dve rovnobežné jazvy po seknutí šabľou na Máriinej pravej tvári preťaté treťou v línii nosa a niekoľko podobných, avšak o poznanie menších na krku (dva dobre viditeľné, štyri ďalšie už menej zreteľné). Obraz Čenstochovskej Madony bol niekoľkokrát reštaurovaný.

Obraz je preslávený mnohopočetnými zázrakmi. Medailónik Panny Márie pripomínajúci štít, slúžil aj ako ochrana duše a tela poľských rytierov. V Poľsku sa, medzi veriacimi, traduje, že ľudia, ktorí nosili daný medailónik boli počas komunistického režimu uchránení od prenasledovania.

zdroj